Nastavit jako domovskou stránku
Dnes je 28.01.2023
Přesný čas: 18:26 Svátek: Otýlie Zítra: Zdislava

TRUTNOV JE JEŠTĚ ZELENĚJŠÍ, DO OBNOVY ZELENĚ NASMĚROVAL MILIONY KORUN

článek vytvořen 31. 10. 2013, přečetlo si ho 3434 lidí

Trutnov - Výrazné úpravy zeleně, které za posledních deset let nemají v našem městě obdoby, přinesl projekt Rekonstrukce významných ploch zeleně města Trutnova. Týkal se hlavně oblasti označované jako městský lesopark. Na akci putovaly miliony korun, většinu se povedlo zajistit ze státní dotace.
Součástí byla obnova porostů městského parku, hřbitova, okolí Janské kaple a památníku generála Gablenze. "„Během několika měsíců jsme vysadili téměř pět tisíc nových rostlin a u stovek stromů a keřů jsme realizovali nutné oššetření,"“ popsal Jaroslav Semerák, ředitel městské společnosti Lesy a parky Trutnov. Akce vyššla na přibližně 6,7 milionu korun (bez DPH). Město ale dalo ze svého jen asi 700 tisíc korun, devadesát procent totižž získalo jako dotaci ze Státní fondu žživotního prostředí.

Oššetřené byly například aleje s velkou historickou a estetickou hodnotou rostoucí u Gablenze. Obnovu má za sebou také hlavní lipová alej na hřbitově, kde kladli odborníci důraz hlavně na stabilitu, nízkou náročnost údržby a estetické hledisko. "„Revitalizace nám pomohla odstranit i část šškod, způsobených kalamitou v roce 2009, která velkou část alejových stromů na nechráněných místech v lesoparku vyvrátila. Zároveň s výsadbou nových dřevin jsme citlivě obnovovali jednotlivá místa do co nejpůvodnějšší podoby. Kromě bezpečnosti byla při této akci zohledňována i estetická stránka,"“ řekl Jaroslav Semerák.
Rekreační lesy Houska se rozkládají na plošše 50 hektarů na území Bojišště a Starý Rokytník v nadmořské výšce 460 až 520 metrů. Z porostů převládají smrky s příměsí modřínu, borovice a břízy, nalézt lze i jedli, lípu, dub či javor.
Pětikilometrový okruh kolem Housky navazuje na naučnou stezku 1866 a
popisuje události prusko-rakouské bitvy u Trutnova a přinṚí informace o lesním hospodářství. Na stezce jsou infotabule a lavičky, jedno z turisticky nejlákavějšších míst je u pomníku na vrchu ŠŠibeník, odkud je vidět na celé město a hory.
Soub잾ně skončil i projekt rozššíření rekreačních lesů na vrchu Houska nad trutnovskou městskou částí Bojišště, kde byly instalovány informační tabule a lavičky, a upravovaly se cesty. „"Vznikl tak nový turisticky naučný okruh,"“ upozornil Semerák. Také v tomto případě se povedlo městu získat státní dotaci, takžže z celkové částky 1,31 milionu korun (bez DPH) potřebovalo ze svého jen deset procent. "„K tomu jsme tam ješště mimo projekt provedli úpravy za dalšších 300 tisíc, takže celkem vyššly úpravy na Housce na 1,6 milionu a nás to stálo jen 400 tisíc,"“ potvrdil ředitel Semerák.

Podle něj se investice do zeleně v milionech korun neuskutečňuje kažždý den. „Co se týká zeleně a příměstských lesů, tak to je částka určitě nadstandardní. Dotace v takovém rozsahu se podaří získat větššinou tak jednou za deset let,"“ uvedl Jaroslav Semerák. Jinak dává město do b잾né údržžby a obnovy zeleně řádově statisíce korun ročně.

(pac, tz)
Trutnovinky.cz

© 2005 - 2013 Trutnovinky.cz    Všechna práva vyhrazena