Heat maps
Nastavit jako domovskou stránku
Dnes je 20.01.2019
Přesný čas: 12:44 Svátek: Ilona Zítra: Běla

POHLED DO HISTORIE: V 16. STOLETÍ PŮSOBILY V TRUTNOVĚ DVA PIVOVARY

článek vytvořen 23. 11. 2012, přečetlo si ho 2895 lidí

Trutnov - Tradičně se sice jako první písemný doklad o výrobě piva v Trutnově uvádí rok 1340, který bývá spojován s privilegiem krále Jana Lucemburského, ovšem o vaření piva se z něho ve skutečnosti nic konkrétního nedozvíme. Dokladem o přítomnosti pivovarnictví ve středověkém Trutnově jsou výsledky archeologického výzkumu provedeného ve Školní ulici v roce 2009, které v tomto prostoru prokázaly přítomnost ječného sladu nezbytného pro výrobu piva již ve 14. až 16. století.Nejpozději v 16. století bývalo jedno z návrší poblíž města nazýváno Chmelnice (Hopfenberg), což zase dokládá pěstování chmele v raně novověkém Trutnově. Je známo, že se v prvopočátcích pivo nevařilo jen na jednom místě, ale v domech právovárečných měšťanů, tj. v domech nacházejících se uvnitř hradeb. Zanedlouho ovšem můžeme sledovat postupující proces koncentrace pivovarské výroby. V 16. století pracovaly v Trutnově dva pivovary. Jeden z nich stál v dnešní Školní ulici, která se až do 19. století nazývala Bräuhaus Gasse. Kdy přesně zanikl, zatím nevíme, ale v polovině 18. století již zřejmě nefungoval. Druhým pivovarem byl předchůdce toho dnešního.

Současný pivovar odvozuje svoji historii od roku 1582, kdy se trutnovští právováreční měšťané spojili a postavili nový měšťanský pivovar. Toho roku vařil pivo v obou pivovarech jistý Bern Leiden. Kvalita zdejšího piva bývala terčem stížností. Například v roce 1590 byli zástupci města předvoláni na zámek a napomenuti k vaření dobrého piva. Pivovar se stával také častou obětí požárů - vyhořel hned v roce 1583 při katastrofálním požáru města. Přesto se zde pivo vaří dodnes.

Zajímavé je sledovat vzestupnou produkci pivovaru. Podle údajů Tereziánského katastru českého z roku 1749 vařil pivovar v Trutnově v polovině 18. století ročně necelých 859 sudů piva, což představuje 1 945 hektolitrů. O sto let později byl roční výstav piva již mnohem vyšší. Podle oficiální statistiky Obchodní a živnostenské komory v Liberci vařil pivovar v Trutnově v letech 1857 až 1860 ročně průměrně 5 500 dolnorakouských věder piva (tj. 3 113 hl), což představovalo hodnotu výrobku 22 000 zlatých. Pro zajímavost můžeme uvést, že se pivo vařilo v této době i v dalších místech blízkého okolí - např. pivovar Vlčice vařil ročně v průměru 3 500 hl, Libeč 2 390 hl, Žacléř 1 490 hl a Prostřední Staré Buky 1 150 hl.

Velkou modernizací prošel pivovar na konci 19. století. V letech 1880 až 1882 byl rekonstruován, roku 1885 rozšířena sladovna, která stávala v Horské ulici a vyhořela roku 1969 (na jejím místě byl později postaven obchodní dům Máj). Od roku 1900 měl pivovar elektrické osvětlení napájené turbínou umístěnou na Mlýnském náhonu, který protékal areálem závodu. V roce 1900 bylo v pivovaru vyrobeno 81 648 hl 11° piva, na což se spotřebovalo 29 484 hl sladu a 28 917 kg chmele. Pivo se v této době neprodávalo jen v regionu, ale dováželo se až k Liberci. Část produkce se rovněž vyvážela do sousedního Pruského Slezska (dnešního Polska).

V roce 1912 nabízel pivovar jako specialitu silné černé 13° pivo, v roce 1923 se zde vařilo poprvé 14° pivo. Po druhé světové válce byl pivovar znárodněn, avšak uchoval si svou existenci a dále se rozvíjel. Například v roce 1964 poprvé vystavil nad 100 000 hl piva. V roce 1966 činil roční výstav 171 276 hl, v 70. a 80. letech se zvedl nad 200 000 hl, a roku 1988 se vyšplhal dokonce na 269 543 hl. V té době patřil pod národní (posléze koncernový) podnik Východočeské pivovary.

V letech 1980 až 1982 byly do sklepů instalovány nové tanky, roku 1984 uvedena do provozu nová stáčírna s výkonem 24 000 lahví za hodinu. V roce 1991 byly rekonstruovány kotle varny. Na přelomu let 1991 až 1992 došlo k rozšíření spilky o nerezové oddělení. Roku 1993 byl uveden do provozu parovod a výměníková stanice místo parního kotle na uhlí. Od března roku 1994 je v provozu nová stáčírna sudu KEG. Na podzim téhož roku byla zavedena filtrace lahvového piva, která zajistila prodloužení jeho trvanlivosti.

Od roku 1994 provozuje pivovar trutnovská firma Krakonoš spol. s r.o. V posledním období byla provedena modernizace vodního hospodářství, chlazení a filtrace piva. Největší akcí byla rekonstrukce pivovarské restaurace na hotel v roce 2005. Zajímavostí je, že Pivovar Krakonoš vyrábí pivo klasickou technologií, nepasterizované, mikrobiálně filtrované. Pro výrobu piva používá vodu z vlastní, 80 metrů hluboké studny.

Bezesporu nejznámějším zaměstnancem v historii pivovaru se stal pozdější prezident Václav Havel, který zde pracoval v dělnických profesích po několik měsíců v polovině 70. let.

Vlastimil Málek, Ondřej Vašata


čtěte také: V MUZEU SE ČEPOVAL KRAKONOŠ ZDARMA, NA ÚVOD VÝSTAVY O PIVOVARU

BYL JSEM PRVNÍ, KDO POPSAL MODEL VAGONU NÁPISEM KRAKONOŠ, TVRDÍ BERAN
POHLED DO HISTORIE: V 16. STOLETÍ PŮSOBILY V TRUTNOVĚ DVA PIVOVARY
JUBILEUM: TRUTNOVSKÉ PIVO KRAKONOŠ, CHUŤ A ŘÍZ MÁ UŽ 430 LET

HAVLOVA AUDIENCE NEBYLA O MNĚ, ŘÍKÁ NĚKDEJŠÍ SKLEPMISTR PIVOVARU JAN ŠPALEK

© 2005 - 2013 Trutnovinky.cz    Všechna práva vyhrazena