Heat maps
Nastavit jako domovskou stránku
Dnes je 05.08.2020
Přesný čas: 13:17 Svátek: Kristián a Milivoj Zítra: Oldřiska

OPOZIČNÍ ZASTUPITEL JOSEF HÜBL VYZVAL MÍSTOSTAROSTU TOMÁŠE HENDRYCHA K REZIGNACI. KVŮLI BASKETBALU

článek vytvořen 28. 06. 2012, přečetlo si ho 3933 lidí

Trutnov - Místostarosta Tomáš Hendrych (Volba pro město) několik let upřednostňoval zájmy basketbalového klubu před zájmy města. Tvrdí to opoziční zastupitel Jozef Hübl (ČSSD). Hendrycha kvůli tomu vyzval k rezignaci a chystá na něj dokonce trestní oznámení. Místostarosta rezignaci odmítl.
Podle Hübla měly basketbalový klub a jeho servisní organizace BK servis výhodnější podmínky v hale Základní školy Komenského, a to na základě smlouvy mezi klubem a školou, kterou ale neschválilo město. „Jako místostarosta již několik volebních období zodpovědný za majetek města jste bez jakéhokoli usnesení rady města či zastupitelstva města neoprávněně upřednostňoval jako prezident oddílu basketbalu a dále i jako jednatel firmy BK servis zájmy těchto organizací. Od roku 2002 bez právního důvodu a bezplatně užívaly tyto subjekty majetek města, včetně tedy provozních a režijních nákladů, čímž našemu městu za těchto deset let neoprávněného užívání vznikla nemalá škoda,“ napsal Hübl místostarostovi.


Místostarosta Tomáš Hendrych je současně prezidentem ligového klubu basketbalistek

Hendrych připustil, že smlouva v pořádku není. „Je pravda, že jsme tam udělali jednu chybu v roce 2002, že ta smlouva byla nešťastná a neprošla orgány města. Nebyla schválená v radě města,“ potvrdil místostarosta. Odmítl ale obvinění, že by byl basketbal zvýhodněný. Za nájem údajně platí škole přímo město. „V případě pronájmu haly u školy Komenského funguje podobný model jako na fotbalovém stadionu či hokejovém stadionu. Město neposílá peníze sportovcům, ale přímo provozovateli sportovního zařízení, kterému by jinak sportovci platili nájem právě z peněz od města. V tomto případě od samého počátku jdou peníze od města přímo do provozního rozpočtu školy,“ uvedl Hendrych.


Hübla ale taková odpověď neuspokojila. Navíc má podezření, že došlo ke spáchání trestného činu a chystá trestní oznámení. „Je pravda, že jako veřejný funkcionář a úřední osoba jste byl jednoznačně ve střetu zájmů a že svým jednáním jste napomáhal takto neoprávněnému užívání cizí věci a že Vaše jednání takto vykazuje znaky zneužití pravomoci úřední osoby,“ napsal dále Hendrychovi.


Ten mu odpověděl, že křesla místostarosty se vzdát nehodlá. „Nedomnívám, že by výše uvedeným postupem vznikla městu Trutnovu škoda, neakceptuji Vaši výzvu k rezignaci,“ dodal Hendrych.


Za posledních deset měsíců je to už druhý případ, kdy opoziční ČSSD vyzývá někoho z vedení města k rezignaci. Loni na podzim vyzval zastupitel Pavel Trpák, aby z funkce odešla místostarostka Hana Horynová. A to kvůli působení ve firmě svého bratra, po které zůstaly dluhy. Horynová odmítla odstoupit.                    
Pavel Cajthaml

VÝZVA ZASTUPITELE HÜBLA
Pane místostarosto,
při zjišťování a prověřování skutečností ohledně návrhu pronájmu sportovní haly ZŠ Komenského 399 v Trutnově /viz usnesení RM č. 2012-346/ jsem jednoznačně a nezpochybnitelně zjistil, že jako místostarosta již několik volebních období zodpovědný za majetek města Trutnova /příprava podkladů pro pronájmy či prodeje atd./ jste bez jakéhokoli usnesení RM či ZM neoprávněně upřednostňoval jako předseda oddílu či prezident oddílu basketbalu TJ Lokomotiva Trutnov o.s. a dále i jako jednatel firmy BK-servis s.r.o. z á j m y těchto organizací - tedy že od roku 2002 bez právního důvodu a bezplatně užívaly tyto subjekty majetek města Trutnov /včetně tedy provozních a režijních nákladů/, čímž našemu městu Trutnov za těchto 10 let neoprávněného užívání vznikla nemalá škoda ! Propočet obvyklého nájemného /včetně příslušenství/ jistě zajistí tajemník MěÚ Trutnov se svými odbornými pracovníky, což jsem však já zatím marně žádal alespoň za rok 2011. Dovolím si jen upozornit, že dle §137 trestního zákoníku při stanovení výše škody se vychází z ceny, za kterou se věc, která byla předmětem útoku, v době a v místě činu obvykle prodává.
Dle sdělení ředitele ZŠ Komenského v Trutnově se on i jeho předchůdce s Vámi marně snažili dojednat pronájem těchto neoprávněně užívaných nebytových prostor a sportovní haly. Je pravda, že jako veřejný funkcionář a úřední osoba jste byl jednoznačně ve střetu zájmů a že svým jednáním jste napomáhal takto neoprávněnému užívání cizí věci /viz §207 tr.z./ a že Vaše jednání takto vykazuje znaky zneužití pravomoci úřední osoby /viz §329 tr.z./, což já jako neprávník neumím přesně klasifikovat a mohu tedy vyjádřit jen podezření ze spáchání trestného činu.
Předpokládám, že RM na základě těchto zjištění a takto vyslovených podezření přijme k celé záležitosti potřebné a adekvátní kroky a opatření v souladu s naším právním řádem a zejména zákonem č. 128/2000 Sb..
Věřím, že po zvážení všech okolností akceptujete v ý z v u k rezignaci na funkci místostarosty a že dne 25.6. 2012 nebude zastupitelstvo města řešit personální otázku, ale jen věcnou stránku stávajícího i budoucího užívání sportovišť, jež jsou v majetku města Trutnov.

S pozdravem "Sportu zdar - všem však za rovných podmínek !"
PhDr. Josef Hübl - zastupitel

ODPOVĚĎ MÍSTOSTAROSTY HENDRYCHA
Vážený pane doktore,
reaguji na výzvu k rezignaci a na další e-maily, které jsem od Vás obdržel. Chápu Váš postoj k usnesení Rady města Trutnova č. 2012-346/8. I já bych dával přednost úpravě nájmu dle nových pravidel, která se nyní připravují, včetně přípravy notifikace Evropské komisi. Tato nová pravidla však nejsou v současnosti připravena do takových detailů, aby bylo již nyní možno podle nich postupovat. Chceme se také vyvarovat podobných chyb, které vystoupaly na povrch díky rychle uzavíraným smlouvám v minulosti. Proto jsem předložil a rada města přijala výše uvedené usnesení, aby se dosavadní stav alespoň prozatímně řešil. V navrhovaném usnesení je doba pronájmu do 31.12.2012, aby smlouva mohla být do budoucna plně v souladu s nově připravovanými pravidly. Ostatně i stávající smlouva s Lokomotivou Trutnov, o. s., upravující pronájem mnoha dalších sportovních zařízení města, je uzavřena do konce roku 2025. Právě i s ohledem na tuto nájemní smlouvu, ve které jsou Lokomotivě Trutnov, o. s., pronajata sportovní zařízení v několikanásobně větší hodnotě za pouhých 450,- Kč ročně, nemohu souhlasit s Vaším názorem, že zde navrhovaná výše nájmu 20.000,- Kč bez DPH ročně by byla nereálná či nekorektní, zejména jedná-li se jen o dočasné řešení. Ostatně výše uvedené usnesení představuje pouze zveřejnění záměru, které je činěno z důvodu, aby se před konečným rozhodnutím zastupitelstva města věc řádně v co největší šíři prodiskutovala. Proto vítám i Váš příspěvek k této diskuzi.
Co se týče současného užívání tohoto majetku, Lokomotiva Trutnov, o. s., od počátku hradila ZŠ Komenského částku 20.000,- Kč ročně, měl jsem tedy za to, že se tak děje na základě uzavřené nájemní smlouvy. Bohužel jsem zjistil, že nájemní smlouva není řádně uzavřena. Výsledkem snah o zjednání nápravy je právě i výše uvedené usnesení, které bylo připravováno a projednáváno se stávajícím i předcházejícím ředitelem ZŠ Komenského.
Město Trutnov dlouhodobě a výrazně podporuje sport prostřednictvím mnoha sportovních organizací, o čemž svědčí již předtím zmíněná nájemní smlouva uzavřená s Lokomotivou Trutnov, o. s. Podobný model využívání sportoviště sportovním subjektem, jako u sportovní haly ZŠ Komenského, je používán i u zimního stadionu a fotbalového stadionu, všechny tyto informace jsem Vám sdělil při osobním jednání dne 24.května. Domníval jsem se, že byly tyto záležitosti z mé strany dostatečně vysvětleny.
Protože se nedomnívám, že by výše uvedeným postupem vznikla městu Trutnovu škoda, neakceptuji Vaši výzvu k rezignaci. Kromě nesouhlasného pohledu na uvedené informace jsou ve výzvě prezentovány smyšlené závěry, například o způsobu komunikace s vedením školy ZŠ Komenského, které se nezakládají na pravdě.

Přeji hezký den
Tomáš Hendrych

© 2005 - 2013 Trutnovinky.cz    Všechna práva vyhrazena