Heat maps
Nastavit jako domovskou stránku
Dnes je 24.06.2018
Přesný čas: 14:57 Svátek: Jan Zítra: Ivan

TRUTNOVSKÁ NEMOCNICE PROVEDLA UNIKÁTNÍ OPERACI KOLENNÍHO KLOUBU

článek vytvořen 11. 11. 2011, přečetlo si ho 5538 lidí

Trutnov - Mezi prvními v Česku provedl lékař Radovan Lipenský implantaci individualizované endoprotézy kolenního kloubu na operačním sále Oblastní nemocnice Trutnov. Unikátnost operace spočívá v tom, že pacientce byla voperována kloubní náhrada individuálně přizpůsobená za pomoci nejmodernějších technických a technologických postupů.
„Jedná se o odborníka s bohatými zkušenostmi, který ročně v naší nemocnici operuje více než 200 náhrad kyčelních a kolenních kloubů,“ vysvětluje ředitel nemocnice Martin Limburský na adresu Radovana Lipenského a dodává: „25 let pracovat na ortopedické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové. Poté působil v zahraničí, například v Kuvajtu, kde učil lékaře operovat endoprotézy. V současnosti na ortopedickém oddělení trutnovské nemocnice operuje lidi z celé České republiky, mezi nimi řadu známých osobností. A je velmi úspěšný a vyhledávaný.“Trutnovská nemocnice disponuje prvotřídními operačními sály. „Máme zde mezi jinými speciální superaseptický operační sál s laminárním prouděním k provádění kloubních náhrad, který snese nejpřísnější evropská kritéria,“ připomíná ředitel Limburský. „Vývoj náhrad kyčelního a kolenního kloubu dospěl na přelomu tisíciletí do stavu, kdy se výsledný stav po náhradě kloubu příliš neliší od normálního zdravého kloubu. Přesto jde vývoj, byť už pomalejším tempem stále dál,“ vysvětluje Radovan Lipenský.Jsou vyvíjeny dokonalejší materiály (keramika), jsou využívány nejmodernější poznatky počítačových technologií (zobrazení pomocí magnetické rezonance, 3D printing). Jedním z nejnovějších postupů je tzv. individualizace endoprotézy tj. přizpůsobení náhrady kolenního kloubu konkrétnímu pacientovi. Pacient je vyšetřen pomocí počítačové tomografie na pracovišti akreditovaném výrobcem. Získaná data jsou odeslána do zahraničí (v tomto případě do USA) kde výrobce vytvoří optimální počítačový model náhrady a odešle zpět operatérovi ke schválení a případným úpravám dle jeho požadavků.„Je-li postup schválen, výrobce pomocí techniky 3D printingu zhotoví ze speciální plastické hmoty operační šablony a dodá jednotlivé díly kloubní náhrady v doporučené velikosti. Celý proces je zpočátku poněkud složitější, protože operatér musí být akreditován v daném systému, vyplnit řadu formulářů, kde výrobci sdělí své požadavky a postupy, které při operaci preferuje,“ popisuje Radovan Lipenský a dodává: „Vlastní náhrada je potom přizpůsobena nejenom pacientovi, ale i zvyklostem a zkušenostem operatéra, což zjednodušuje a zpřesňuje provedení vlastního operačního výkonu. Proto má tuto akreditaci v naší republice teprve několik lékařů. Nepochybně se však jejich počet v budoucnosti bude zvyšovat.“Provedení tak náročného operačního výkonu, jako je kloubní náhrada, však není pouze věcí operatéra. Potřeba je nejenom kvalitní operační sál s dokonalým technickým zázemím ale především zkušený a sehraný tým dalších spolupracovníků, hlavně sálových sester. „V neposlední řadě je nutná dobrá spolupráce s dalšími odporníky anestesiology, rentgenology, rehabilitačními pracovníky a dalšími. Tím vším trutnovská nemocnice v plném rozsahu disponuje,“ chválí doktor Lipenský.„Pacientka, kterou popsaným způsobem v naší nemocnici operoval doktor Radovan Lipenský na konci října, je v pořádku a je velmi spokojená. A to jak se samotnou operací, tak s přístupem zdravotnického i ošetřovatelského personálu. V současné době již chodí a byla přeložena do specializovaného rehabilitačního zařízení,“ uzavírá ředitel Martin Limburský.

Zdenka Hanyšová Celá

© 2005 - 2013 Trutnovinky.cz    Všechna práva vyhrazena