Heat maps
Nastavit jako domovskou stránku
Dnes je 24.06.2018
Přesný čas: 14:50 Svátek: Jan Zítra: Ivan
českozpívá

MUZEUM PŘEDSTAVUJE KRKONOŠSKÉ BOUDY NA STARÝCH POHLEDNICÍCH

článek vytvořen 23. 06. 2011, přečetlo si ho 2953 lidí

Trutnov - Ve čtvrtek v podvečer byla zahájena v prostorách Muzea Podkrkonoší další výstava, tentokrát věnovaná nejznámějším krkonošským boudám na historických pohlednicích ze soukromé sbírky královédvorského sběratele Jaroslava Drtiny.
Ředitel muzea Vlastimil Málek na zahájení uvedl základní charakteristiku sbírky, ze které výstava čerpá. Obsahuje totiž přes 7000 pohlednic s tematikou vysokohorských obydlí Krkonoš. Výstava pak dokumentuje vývoj budního hospodářství, které bylo stále více zaměřováno na letní a zimní turistiku a sportovní vyžití návštěvníků hor na obou stranách Krkonoš, české i polské. Na panelech je popsána a znázorněna historie bud, dodnes sloužících turistům a sportovcům, ale i bud zaniklých.Sběratel Jaroslav Drtina označil za počátek svého zaměření na sběr pohlednic vztahujících se k tematice krkonošských bud rok 1973. „Pokud je v historii Krkonoš něco typického, pak jsou to příbytky horalů, které se tradičně nazývají boudami. Dnešní výstava by měla ukázat, jak se ke konci 19. století začaly horské boudy přeměňovat z prostých hospodářských stavení různými přístavbami verand a přístavků v ubytovací hostince, kde byla jednoduchá strava, jednoduché ubytování, až v horské hotely, na tehdejší dobu s velikým komfortem,“ uvedl hlavní záměr výstavy Drtina.

Z jeho výkladu vyplynulo, že některé boudy měly už v prvním desetiletí minulého století po přestavbách elektrické osvětlení, tekoucí vodu, koupelny a další výdobytky moderní doby. Takový standard nebyl v ubytovacích zařízeních běžně ani ve vnitrozemí. Vývoj jednotlivých bud nebyl stejný, další byly již stavěny se záměrem turistického využití. Toto dokumentují i tehdy vydávané pohlednice, které sloužily k poštovnímu pozdravu adresátovi, ale zároveň i jako propagace pohostinských zařízení.

Jak Jaroslav Drtina zdůraznil, většina vystavených dokumentů je z období roků 1890 až 1910, z takzvané „Zlaté éry pohlednic“, protože od té doby pohlednice už takových kvalit nedosahovaly. Vzhledem k obsáhlosti sbírky je vedením muzea uvažováno v perspektivě několika let o další výstavě, která by se věnovala pouze zaniklým boudám Krkonoš.

Další údaje o výstavě nám doplnil pracovník muzea Ondřej Vašata: „Na panelech je představeno dvaadvacet krkonošských bud artefakty pocházejícími z období let 1890 až 1945, tedy do konce druhé světové války. Jako ilustraci tehdejší doby jsme do výstavy vkomponovali i krkonošské krosny, kterými se nosil na boudy náklad, dřevěné sněžnice, mističky na sýry nebo tvaroh, prostě produkty, které se na boudách vyráběly a patřily ke stravě horalů i turistů. Dále zde jsou dobové reklamy a fotografie, a nelze opomenout ani obrazy malíře Friedricha Hartmanna, který se tematikou horských bud ve svém díle zabýval. To dokumentují jeho díla Bouda u Sněžných jam nebo Staré Dvoračky.“

Hojně navštívenou vernisáž doprovodila hudba a zpěv skupiny Tendr. Výstava potrvá až do 18. září.

FOTOGALERIE ZDE

Luboš Zelený
Trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek

© 2005 - 2013 Trutnovinky.cz    Všechna práva vyhrazena