Heat maps
Nastavit jako domovskou stránku
Dnes je 21.02.2019
Přesný čas: 01:32 Svátek: Lenka Zítra: Petr
českozpívá

VÝROČÍ: PŘED 150 LETY ZNIČIL VELKÝ POŽÁR TAKŘKA CELÝ STŘED TRUTNOVA

článek vytvořen 26. 05. 2011, přečetlo si ho 1523 lidí

Trutnov - Významné datum v historii města představuje 27. květen 1861, kdy takřka celý střed města zlikvidovaly plameny obrovského požáru. Trutnov tak už poněkolikáté vyhořel až po obvodové zdi.
Tentokrát shořelo přes 140 obytných domů a 139 vedlejších stavení včetně sedmi domů před Horní bránou, dále děkanský kostel i se zvony, děkanství, špitál, šatlava, radnice s věží, okresní a celní úřad i horní pivovar. Oheň ušetřil ve vnitřním městě pouze osmnáct domů, z nichž většina stála v dnešní Jihoslovanské ulici. Zkáze nepodlehla ani nová škola u kostela (dnes Muzeum Podkrkonoší). O střechu nad hlavou přišlo tenkrát 320 rodin.Časopis Orlice vylíčil zkázu města takto: „Dne 27. května o 5. hod. vyšlehl oheň v hospodě Záleského blíže kostela a za půl hodiny valily se zhoubní plamenové po široširém městě; za půl hodiny vystupovaly sloupové dýmu vysoko do oblak, aby zvěstovaly i vzdálenému Josefovu, že v prach a popel klesá jmění přičinlivých Trutnovanů.

A na nebi rozhostila se rudá záře po celou noc volající ku pomoci srdcí lidských! A plamenové roznítily povětří a ze střech splazily se dovnitř domův a požíraly nábytek a trávily oděv a zásoby potravní a zboží kupecké; rušily podlahy, schody a stropy a trhaly zdi a klenutí samo bořily. Vedraly se do svatyně, zachvátily a zničily všecko náčiní a všecka roucha posvátná; rozhostily se ve věži a jejich šlehům nemohla odolati ani tvrdosť kovu; zvony rozlily se - strašné okamžení.

Ani sklepy neušly slídícímu živlu! Mimo kostel, jmenovitě věž a sakristii, zničeno jest z důležitějších domův děkanství, městská radnice, okresní úřad, hostince U Bílého koně, U Lva, U Modré hvězdy; z vnitřního města lehlo popelem 143, zkáze ušlo toliko 13 domů. Životy lidské zhusta byly v nebezpečenství. Dcera Záleského vytržena sice z plamenův, však tak silně popálena jest, že sotva na živu zůstane. Jeden měšťan z prvního patra donucen vyskočiti, odvezen na Hořička. Životy zachráněny, ale statek zničen! Škoda nesmírná, váží se na 1 ½ milionu. Bída a trýzeň tlačí se tam, kde prve panovala práce, zámožnost a tvář veselá.“

Okolní města začala okamžitě po požáru posílat nezbytné potraviny a prádlo. Pomoc přišla i z Benátek, Vídně či Anglie. Velmi rychle se podařilo znovu vystavět střed města. Symbolem nového centra Trutnova se stala radnice v novogotickém slohu. Velkou zásluhu na obnově města měl tehdejší starosta MUDr. Antonín Porák. Aby se ukázal skutečný rozsah zkázy, vyšly tenkrát litografie s vyhořelým Trutnovem, z nichž jedna, zachycující zničené město z pohledu od dnešní Školní ulice, je zde reprodukována.

Státní okresní archiv Trutnov 150. výročí požáru připomene výstavou nazvanou Poslední požár Trutnova 1861, kterou bude mít veřejnost možnost zhlédnout v archivu ve dnech 26. a 27. května.

Ondřej Vašata
Muzeum Podkrkonoší

© 2005 - 2013 Trutnovinky.cz    Všechna práva vyhrazena