Heat maps
Nastavit jako domovskou stránku
Dnes je 20.01.2019
Přesný čas: 12:39 Svátek: Ilona Zítra: Běla

DOMA MI VISÍ OBRAZ S PODOBIZNOU PRADĚDEČKA HIERONYMA ROTHA

článek vytvořen 09. 08. 2010, přečetlo si ho 1273 lidí

Trutnov - Po bitvě u Trutnova 27. června 1866 byl Prusy zajat starosta města Hieronymus Roth a dalších 18 měšťanů. Tato významná osobnost byla císařem Františkem Josefem I. vyznamenána Řádem Železné koruny, povýšena do rytířského stavu a stala se čestným občanem Trutnova. V souvislosti se 144. výročím bitvy přijel do města starostův pravnuk, dvorní rada Klaus Roth.
Jak jste se dozvěděl o vzpomínkové akci Den bitvy u Trutnova? Kdo vás do Trutnova pozval?
Nevím úplně přesně, jak k tomu došlo. Nejspíše to ale bylo tak, že v v souvislosti s přípravou oslav 750. výročí první písemné zmínky o městě Trutnově, se zdejší ředitel Státního okresního archivu Roman Reil rozhodl pátrat po osobách, které jsou potomky někdejších starostů Trutnova, řekněme od poloviny 19. století. Nejspíše tedy vypátral to příjmení i náš rod ve Vídni. Dostal jsem od něj dopis s otázkou, zda jsem potomek starosty Hieronyma Rotha. Na to jsem odpověděl kladně, protože jím jsem.


Klaus Roth (vpravo), pravnuk starosty Trutnova z roku 1866, předává dar nynějšímu starostovi Ivanu Adamcovi.

Vzpomínala vaše rodina na Hieronyma Rotha?
Na svého pradědečka mám pouze vzpomínky vážící se k tomu roku 1866, k té bitvě a k těm dnům, které potom následovaly. Žádné zprostředkované vzpomínky na něj nemám. Vzpomínky jsou spojené s pamětním spisem, který potom můj pradědeček sepsal a já jsem ho samozřejmě četl. Jinak má jen kusé, útržkovité informace od svých rodičů.

Vlastníte po něm nějaké rekvizity z doby jeho starostování v Trutnově?
Těch rekvizit máme v rodině velice málo. Jsou celkem tři. První je obrovský obraz – olej na plátně – s jeho podobiznou v křesle, který visí v obývacím pokoji na stěně. Pamatuji, že tento obraz tam visel už v době mého dětství. Druhým hmatatelným předmětem je spis jeho vzpomínek a třetí je velká plechová krabice, ve které je uložen šlechtický titul. Ten můj pradědeček a potom i všichni potomci po mužské linii až do dneška dostali. Ten titul mu byl za jeho činy při bitvě v roce 1866 propůjčen v době, kdy byl starostou Trutnova. Od té doby se v naší rodině traduje, že první mužský potomek, který se v těch následujících generací narodí dostává jako druhé jméno Hieronymus tak, jak se jmenoval pradědeček.


Při akci Den bitvy u Trutnova promluvil Roth na náměstí. V knize starostů ukazuje svého pradědečka.

Váš pradědeček byl v té době starostou Trutnova a společně s některými dalšími občany byl 27. června 1866 zatčen Prusy a 80 dní internován. Doneslo se vám, že by se rodina bála, že se už nevrátí?
Toto nebylo v naší rodině tématem, takže o tom nemůžu nic říci. Rodiče se mnou o nějakém strachu, který by souvisel se zatčením mého pradědečka a dalších občanů města Prusy, nikdy nemluvili. Mám jen zprostředkované informace, které nejsou z rodinného prostředí. Údajně měl být můj pradědeček Hieronymus vyměněn za nějakého Maďara. Ten sloužil v pruských službách a byl zajat Rakušany. Nemůžu ale potvrdit, zda tomu tak skutečně bylo.

Byl jste se podívat ke Gablenzovu památníku na vrchu Šibeník. Jak na vás toto místo odkazující k prusko – rakouské válce roku 1866 a k bitvě u Trutnova zapůsobilo?
Na mě to místo nepůsobilo žádným heroickým dojmem. Mám na války možná poněkud odlišný názor. Pro mě války nemají žádný smysl a proto ani ve válce roku 1866 nevidím vůbec nic dobrého, protože další den se na to zapomene a vojenští stratégové pak už přemýšlejí úplně jinak.


Hieronymus Roth, starosta města v roce 1866, byl po bitvě u Trutnova s dalšími měšťany zajat a odvlečen Prusy.

Proč by se podle vás měly připomínat válečné události nejen z roku 1866?
Ano, ale v případě, že se ukáže ta nesmyslnost války. Ne však, že by ta válka byla těmito vzpomínkovými akty oslavována.

Znáte Trutnov, jezdíte sem, nebo jste tady poprvé?
Politické poměry neumožňovaly uskutečnit cestu tak, aby byla jednoduchým způsobem do Trutnova možná. Po změně politických poměrů v roce 1989 jsem se podíval, kde vlastně Trutnov leží. Před třemi lety se naskytla možnost uskutečnit autokarový zájezd do Krkonoš. Této cesty jsme se zúčastnili a součástí byla jednohodinová návštěva do Trutnova kvůli prohlídce Krakonošovy kašny na náměstí. Mě samozřejmě vedly nohy hned k pamětní desce odkazující k datu 27. 6. 1866, která je zapuštěna do dlažby na náměstí.

Co jste v životě dělal, čím jste byl?
Povoláním jsem biolog. Pracoval jsem ve státních službách ve vývoji v zemědělství, postupně v ochraně životního prostředí.

Odkud pocházíte?
Pocházím z Vídně. Zajímavostí je, že po čtyři generace bydlíme v tom samém bytě v místní části Döbling. Po Hieronymu Rothovi tam bydlel jeho syn, já jako třetí a můj syn je čtvrtou generací.

Hynek Šnajdar
Trutnovinky.cz
Foto: Radek Ježek

© 2005 - 2013 Trutnovinky.cz    Všechna práva vyhrazena