Heat maps
Nastavit jako domovskou stránku
Dnes je 15.11.2018
Přesný čas: 03:22 Svátek: Leopold Zítra: Otmar

ŘEDITEL MĚSTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU: S KAUZOU SBD NEMÁME NIC SPOLEČNÉHO

článek vytvořen 15. 03. 2010, přečetlo si ho 4540 lidí

Trutnov - Kauza související s provozem Stavebního bytového družstva v Trutnově se vleče už několik let a dělá vrásky na čele třem tisícovkám svých členů. „Lidé nám volají, jestli se nás to týká nebo jestli k něčemu podobnému může dojít i u nás. Náš způsob práce a přístup ke klientům to však jednoznačně vylučují,“ uklidňuje své klienty ředitel Městského bytového podniku Trutnov Jan Karpíšek.

Jan Karpíšek, ředitel Městského bytového podniku

Jak je nastaven vztah ke klientům u vás v Městském bytovém podniku?

Náš vztah s klienty charakterizují dvě klíčová slova – bezpečí a odpovědnost. Finanční prostředky fondu oprav nebo nájemného pravidelně převádíme na účet vlastníka nemovitosti, kterým disponuje pouze on. Není tedy možné, že by o své peníze přišel. Zkrátka a jednoduše, nedisponujeme s prostředky na účtu klienta a on je tak má v bezpečí pod svojí kontrolou. Další zárukou bezpečí pro naše klienty je jednak fakt, že stoprocentním vlastníkem MBP je město Trutnov, a jednak také naše pojištění odpovědnosti za škodu až do výše deset milionů korun, které bohatě pokrývá rizika případných „přehmatů“ správce nemovitosti. Všechny tyto pojistky pomáhají budovat dlouhodobé a korektní partnerství s každým jednotlivým klientem.

Dotýká se vás kauza okolo SBD?
Po odvysílání reportáže v televizi nás lidé začali kontaktovat a zjišťovali, jestli se to celé týká i nás. Všechny uklidňujeme, že s kauzou SBD Trutnov nemáme nic společného, protože jde o úplně jiný subjekt. Navíc, u nás k podobnému problému nemůže ani dojít, protože my se zabýváme správou nemovitostí – velké finanční investice jsou čistě záležitostí rozhodnutí vlastníka nemovitosti. To, co si klient naspoří do fondu oprav, to má na svém účtu ve své bance a s tím si sám nakládá podle svého vlastního uvážení.

O kolik vlastníků nemovitostí se dnes staráte?
Spolupracujeme se dvěma stovkami klientů. Celkem se jedná o více než 3600 bytových a nebytových jednotek. Přestože máme takto široký záběr a staráme se v podstatě o třetinu Trutnova, každý vlastník nemovitosti u nás najde vlídné a vstřícné jednání, a také individuální přístup.

Co všechno zajišťujete pro své klienty?
Spolupráce probíhá ve dvou oblastech: správa domu a vedení účetnictví. Při rozhodování o případné spolupráci mohou vlastníci nemovitostí zvážit buď samotnou správu domu bez účetnictví, anebo správu domu s účetnictvím. Na správu domu a na účetnictví vystavujeme pravidelně fakturu, kterou klienti hradí ze společného fondu oprav. Díky velkému počtu klientů navíc dokážeme stlačit cenu za naše služby velmi nízko, takže klientům zbývá daleko více finančních prostředků ve fondu oprav.

Staráte se o bytové domy města Trutnova. Jaká je situace s dlužníky nájemného? V jaké výši jsou aktuální dluhy? Daří se je snižovat?
Dlužníci nájemného v městských nájemních bytech jsou letitým problémem, s dlužníky a jejich dluhy neustále pracujeme. Od roku 2004, kdy výše dluhů činila 11,7 milionu korun, se nám každoročně daří dluhy snižovat. Současná výše dluhů na nájemném za městské byty je na úrovni 10,7 milionu korun. Nejvýrazněji se nám podařilo dluhy umořit v loňském roce – to jsme dlužnou částku srazili téměř o 400 tisíc. Obecně vzato je to nekončící boj, ve kterém pro některá města je úspěchem už to, když dluhy nenarůstají. Z tohoto pohledu jsme na tom v Trutnově poměrně dobře.

Kolik evidujete v současné době neplatičů?
Dnes evidujeme zhruba čtyři stovky dlužníků. Je však potřeba dodat, že je jen málo dlužníků, s nimiž vedeme pouze jeden soudní spor. Většinou je u jednoho jména hned několik probíhajících soudních sporů, takže „aktivních“ soudních případů je okolo tisícovky.


MBP se zabývá správou nemovitostí – velké finanční investice jsou záležitostí rozhodnutí vlastníka nemovitosti.

Co bývá nejčastějším příčinou, která k dluhům vede?
Určitě tíživá finanční situace nájemce. Ta už však může mít různé příčiny – ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc, změna rodinných poměrů a podobně. Příčin může být samozřejmě více.

Snažíte se s nájemníkem domluvit? Jak taková domluva probíhá?
Ano, vždy se snažíme domluvit s dlužníkem po dobrém, protože je to lepší pro obě strany. A navíc nikdy zpočátku nevíme, co dluh zapříčinilo. Někdy stačí zaslaná upomínka a dlužník svůj dluh rychle uhradí, někdy kontaktujeme dlužníka telefonicky a on zareaguje také. Jindy zase dojde na osobní jednání. Při něm zjistíme, co je příčinou vzniklého dluhu, a pokud se nájemce dostal do problémů nikoli vlastní vinou, postupujeme citlivě a domlouváme se na tom, jak dluh umořit. Většinou se s dlužníkem domluvíme na několika splátkách, a pokud dlužník takto sjednaný splátkový kalendář dodrží, vyhne se dalším možným problémům.

V případě, že domluva nikam nevede, jaké kroky následují?
V takovém případě kontaktujeme advokátní kancelář, s níž na vymáhání dluhů spolupracujeme. Advokátka zpracuje všechny potřebné podklady, vypracuje návrh žaloby, případně návrh na vydání platebního rozkazu a začíná dluh vymáhat soudní cestou. V některých případech může následovat i výpověď z nájmu bytu, a to bez bytové náhrady. No, a pokud dlužník ani nadále nereaguje a dluh nesplácí, přichází na řadu exekuce.

Museli jste už přistoupit k vystěhování nájemníků?
Ano, museli. Od roku 2001, kdy nabyl účinnosti zákon o exekutorech (tzv. exekuční řád) a začali jsme spolupracovat s exekutory, jsme absolvovali již téměř tisíc exekucí. Z tohoto počtu bylo necelých 900 exekucí finančních a něco málo přes 100 exekucí vyklizením bytu. Takže pokud jde o vystěhovávání nepolepšitelných dlužníků, máme poměrně velké zkušenosti.

Hynek Šnajdar, Zbyněk Kačer
Trutnovinky.cz
Foto: Archiv MBP

© 2005 - 2013 Trutnovinky.cz    Všechna práva vyhrazena