Nastavit jako domovskou stránku
Dnes je 25.09.2022
Přesný čas: 09:57 Svátek: Zlata Zítra: Andrea

NEOHLÁŠENÁ KONTROLA BYLA ÚČELOVÁ, CHTĚLI SE MĚ ZBAVIT, MYSLÍ SI ŠKARKOVÁ

článek vytvořen 20. 02. 2014, přečetlo si ho 3520 lidí

Trutnov - Od roku 2004 byla Lenka Škarková ředitelkou Barevných domků Hajnice, které zajišťují pobytovou sociální službu pro lidi s mentálním postižením. Za tu dobu vytvořila fungující organizaci, která se snaží o integraci postižených do společnosti zdravých lidí. To už je však minulostí. Po neohlášené kontrole v říjnu minulého roku byla Škarková začátkem prosince z funkce odvolaná. „Kontroloři se se mnou vůbec nebavili,“ tvrdí.
Kdy jste byla odvolaná z funkce ředitelky Barevných domků Hajnice?
Rada Královéhradeckého kraje mé odvolání schválila 2. prosince minulého roku, oznámeno mi to bylo den na to.

Bylo to pro vás nečekané rozhodnutí?
Tušila jsem, že po tom, jak s námi jednali loni na podzim, to přijde. Nicméně návrh, který byl podán do rady kraje a důvody, mně známy nebyly. Pokud vím, tak se to drželo v dost velké tajnosti.Jaký byl tedy oficiální důvod vašeho odvolání?
Obecně výsledky kontrolní zprávy.

Kdy došlo ke kontrole Barevných domků v Hajnici?
Kontrola proběhla od 21. do 24. října a pak ještě koncem toho měsíce. Do Barevných domků přišla neohlášená kontrola z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu v Hradci Králové.

Je běžné, že se kontroly provádějí bez předchozího ohlášení?
Běžné to určitě není. Za ty roky, co jsem v Barevných domcích, tedy kromě hygieny, si nepamatuji, že by přišla neohlášená kontrola. Navíc nikdy nechodí kontroly v otevřeném roce, ale až je rok uzavřený.

Jak si to vysvětlujete, že se tak stalo?
Předcházely tomu stížnosti dvou našich pracovnic. Jednou je asistentka dílen a druhou byla členka managementu, manažerka personalistiky a jakosti, kterou jsme odvolali z funkce managementu.

Proč?
Nevhodným způsobem jednala se zaměstnanci i s lidmi z venku. Její vystupování bylo velmi konfliktní, verbálně útočně. Stále jsme to s ní řešili, ale bez výsledku. Druhou věcí bylo, že jsme to místo zrušili, protože se nedalo kvalitně zvládnout funkci manažerky personalistiky a jakosti a k tomu ještě mzdové účetní, kterou rovněž dělala. Při množství práce to v jedné funkci nešlo. Proto jsme nechali funkci mzdové účetní a funkce personalistiky a jakosti se rozdělila mezi vedoucí jednotlivých odvětví.

Vy se tedy domníváte, že podnět pro kontrolu daly tyto dvě pracovnice?
Pan radní Josef Lukášek (KSČM) tvrdí, že nikoliv, já jsem přesvědčena, že to tak bylo. Kontrola šla totiž cíleně po věcech, o kterých jsme věděli, že je nemáme úplně hotové a v pořádku. To mohl vědět jedině člověk, který byl přímo z managementu Barevných domků.

Co bylo předmětem kontroly a jak probíhala?
Podle kontrolního protokolu šlo kontrolu zaměřenou na hospodaření s veřejnými prostředky, vnitřní kontrolní systém organizace, personalistiku, inventarizaci a účetnictví. Bylo to velmi emotivní. Po celou dobu se čtyři pracovníci, kteří kontrolu prováděli, se mnou vůbec nebavili. Je běžné, když kontrola na něco narazí, že se ptá ředitele, proč to organizace tak dělala, co ji k tomu vedlo a podobně. Jenom nám oznámili, kdy přijedou, odjedou a zvali si zaměstnance, kteří měli věci na starosti. Mě vždy vynechali. Zpovídaní zaměstnanci se shodli v tom, že to spíše vypadalo jako výslech.Připadá vám standardní, že vy šéfujete organizaci a kontrola se baví se všemi okolo, jenom s vámi ne?
Nepřipadá. Vůbec jsem například nevěděla, jaké dokumenty kontrole zaměstnanci předkládají. Navíc kontrola od začátku nevypadala jako kontrola, ale někdo, kdo něco cíleně hledá. Musím ale říct, protože se se mnou nebavili, že mám zprostředkované informace. Ode mě si nenechala kontrola nic vysvětlit. Když na něco narazila, ptala se na to zaměstnanců. Oni se to snažili kontrolorům vysvětlit a předložit jim další dokumenty, ale oni na to příliš nedbali. Šlo jim o to, něco konkrétního najít.

Ptala jste se kontrolorů, proč nejednají s vámi?
Ptala jsem se jich, zda se mnou chtějí mluvit. Oni mně řekli, že ne. Přitom věci, které se objevili ve zprávě o kontrole, měli konzultovat hlavně se mnou. Například, proč jsme dělali personální změny, proč jsme zřídili nějaké konkrétní místo a tak dále. To vůbec neřešili.

Co tedy podle vás hledali?
Pověření ke kontrole bylo na všechny věci za dobu posledních šesti let. Zaměřili se od začátku na tři oblasti. Okamžitě si nechali přinést osobní spisy členů managementu, řešili také inventarizaci majetku. V této souvislosti je nejvíce zajímaly půdní prostory. To nás utvrzuje v přesvědčení, že kontrola byla na podnět naší manažerky personalistiky. My jsme před dvěma lety řešili přechod evidence majetku z ručního popisování na čárkový kód. Bohužel nový software neuměl převzít data ze starého systému. Takže to obrovské množství položek se muselo převádět ručně. Do toho se pořád něco stěhovalo. Neuplynul rok, abychom nepřesouvali klienty, dílny nebo kanceláře. Pro evidenci bylo velmi náročné to dát ručně dohromady. Věděli jsme samozřejmě, kde máme bílá místa a kde to není ještě hotové. K 1. červenci 2013 jsme udělali mimořádnou inventarizaci, kde všechny věci byly polepené čárkovými kódy a byly zanesené do příslušného programu. Potom jsem nařídila vyřadit a vyházet staré věci na půdách a ve sklepech. Celé léto jsem byla nepříjemná, protože to nebylo hotové a půda nebyla vyklizená. O tom už naše manažerka věděla. Ve chvíli, kdy už byla jedna půda téměř vyklizená, přijela kontrola a chtěla mít přehled majetku, který se na půdě nachází. No, není to zvláštní? Kontrola zjistila, že majetek uvedený v seznamu na půdě už není. Udělali jsme chybu, že když se nefunkční majetek vyřazoval a likvidoval, tak nebyl ihned vyřazován přes protokol z evidence. O to se kontrola podle mého opřela. Jen tak mimochodem, v roce 2012 u nás byla kontrola mimo jiné i kvůli majetku a s ní jsme řešili, jakým způsobem to dát do pořádku, a naposledy přišli v roce 2013. Kraj moc dobře věděl, že se to snažíme řešit a že na tom pracujeme. Poslední kontrola se opřela i do odměňování managementu a mého otce, který majetek organizace ve spolupráci s účetní spravoval.

Váš otec je zaměstnancem Barevných domků?
Pracuje tam deset roků. Když tam nastupoval, tak jsem to zdůvodnila. Jsem vzděláním sociální pracovník a nerozumím technickým věcem. Táta je stavař a těmto věcem naopak rozumí. Potřebovala jsem někoho, na koho bych se mohla spolehnout. V tu chvíli to byl jenom můj otec a krajský úřad to tehdy schválil. Nikdy jsem se tím netajila.A to odměňování probíhalo jak?
Každý rok chce Královéhradecký kraj tak zvanou platovou inventuru. Všech sto zaměstnanců je tam vypsaných včetně jejich funkcí, kolik za rok dostali na základním platu a odměnách. Nikdy se nikdo proti tomu, jak jsou lidé v Barevných domcích placení, neohradil. Nikdo to nezpochybnil. Najednou se mluví o tom, že lidé byli přeplácení, že funkce pro mého otce byla zřízena účelově zřejmě proto, že jde o tatínka paní ředitelky. Od roku 2011 jsme zaměstnance odměňovali ne podle odpracovaných let, ale podle kvality odváděné práce. Každá profese má hodnotící dotazník, podle něhož pracovníka hodnotí nadřízený, management i vedoucí. V průběhu celého roku se vedou záznamy kvality práce. To se týká základního platu. Zaměstnanci se hodnotili od trojky k jedničce. Trojka byla dobře odvedená práce, dvojka víc než běžný průměr a jednička nadprůměrně odvedená práce. Je pravda, že v managementu byli pouze dva lidi ve dvojce, zbytek byl v jedničce. Je to však dáno tím, že jsem v managementu nechtěla jiné, než výjimečné lidi. Odměny byly určovány podle kreativity, ochoty vykonávat věci, které nepatřily úplně do popisu práce zaměstnance, podle získávání darů pro organizaci, účasti na benefičních akcích a podobně. Za to byly odměny, které však nebyly nijak vysoké. Když na to byly peníze, tak byly odměny každého čtvrt roku, v posledních dvou letech jednou za půl roku.

V jakém rozmezí se odměny pohybovaly?
Bylo to hodně ovlivněné množstvím akcí. Pracovník dostával procenta. Když byl člověk kreativní, dostal například šedesát procent. Pak se sečetly všechny procenta za celou organizaci. Měla jsem třeba v mzdovém limitu na odměny 200 tisíc korun. Zjistila se hodnota jednoho procenta a zpětně se to přepočítalo. Pokaždé bylo totiž na odměny jiné množství peněz. Bylo to naprosto transparentní a nikdo to nerozporoval. Odměny nikdy u nikoho nepřesáhly jeho základní plat. Ještě za červenec minulého roku jsem dostala odměnu od kraje. To je zajímavé: Dostanete odměnu a pak vás odvolají.

Byl výsledek kontroly důvodem k vašemu odvolání?
Podle protokolu sice kontrola něco našla, ale nemyslím, že by to byl důvod k odvolání. Podle mě to bylo zástupné a účelové. Navíc mě odvolali a ani nepočkali na odstranění nedostatků uvedených v protokolu, na což jsem měla jeden měsíc.

Myslíte si, že kdyby se neuskutečnila, že byste byla stále ředitelkou?
Pravděpodobně ano, ale ne dlouho. Jsem přesvědčená, že krajskému úřadu jsem se už nějakou dobu nelíbila. Dnes je radním pan Lukášek za komunistickou stranu a já se netajím, co si o nich myslím. Netajím se ani tím, že kvalita sociálních služeb byla jiná, když na krajském úřadě sídlila ODS. Od té doby se projekty jen dokončují, nic nového se nevytváří. Další věcí je, že můj styl jednání mnoha lidem nevyhovuje. Neumím být diplomat, říkám, co si myslím. Nerada dělám kompromisy. Také jsme úředníky stále s něčím otravovali a bylo poměrně vidět, že jim to vadí. Neustále jsem chtěla nějaké peníze, a to myslím úředníkům nevyhovuje.

Barevné domky pod vaším vedením fungovaly bez problémů?
Domnívám se, že ano. Byli jsme pod kontrolou pořád. Měli jsme kontroly z finančního úřadu i z ministerstva práce a sociálních věcí a nikdy se žádný zásadní problém nevyskytl.Máte dojem, že si chce rada kraje dosadit do funkce ředitele svého člověka, že šlo o politickou objednávku?
Na mě to udělalo dojem, že se chtějí především zbavit mě, protože jsem pro ně nepřijatelná a mezitím se objevil člověk, kterého by si tam rádi dosadili. Domnívám se, že to šlo přes radního Lukáška.

Kdo je podle vás tím člověkem?
Jsem skoro na sto procent přesvědčená, že to bude pan Vít Petira (od 1. března bude novým ředitelem Barevných domků Hajnice pozn.redakce), ředitel Domova důchodců v Pilníkově.

Znáte se osobně?
Ano.

Jak spolu vycházíte?
Do doby mého odvolání, a když jsem mu předávala klíče od Barevných domků, vycházeli jsme spolu dobře.

Jaká je nynější atmosféra v Barevných domcích?
Mám pouze zprostředkované informace. Jsem stále do konce února zaměstnanec, ale přístup už tam nemám. Přijde mi to dost divné. Podle mých informací je z řízení vyřazen management, což považuji za velkou chybu. Když jsem odcházela, tak jsem vysvětlovala, v jaké fázi jsou projekty, co je rozjeté, na co je potřeba myslet. Kromě toho jsem zdůraznila, že tamní management je skvělý tým chytrých lidí, který je schopen organizaci vést. Půl i tři čtvrtě roku by to bez problémů zvládl, protože jim jde hlavně o klienty. Oni však členy managementu od začátku ignorují.

Má současná situace negativní vliv na klienty?
Má vliv na zaměstnance i na klienty.

V jakém směru?
Těsně před Štědrým dnem a Silvestrem minulého roku byly ukradeny klientům peníze na jídlo. Pracovnice, která to měla na starosti, zjistila, že ji v pokladně chybí více než tisíc korun na jídlo. Klienti se k penězům určitě nedostali. Stalo se to dvakrát a vyšetřovala to policie. Režim u klientů, který musí být pravidelný, se bohužel rozvolňuje, což může mít závažné dopady.

Jak vidíte budoucnost Barevných domků?
Když jsem jim to předávala, tak jsem si myslela, že tam nastoupí jiný člověk, který to bude dělat sice jinak než já, ale bude to stále ve prospěch organizace a hlavně klientů. Teď to vidím hodně černě.

Čtěte také:  PO RAZII MAJÍ BAREVNÉ DOMKY NOVÉHO ŠÉFA. BÝVALÁ ŘEDITELKA S ODVOLÁNÍM NESOUHLASÍ

                    
TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA PANÍ ŠKARKOVOU JE INTERPRETACE MÉDIÍ, TVRDÍ RADNÍ LUKÁŠEK

                    

Hynek Šnajdar
Trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek

© 2005 - 2013 Trutnovinky.cz    Všechna práva vyhrazena